Week 69: Wat weten we vanuit de crosscase analyse over factoren die van belang zijn voor het succesvol ontwerp van Social Labs?

9 t/m 14 april 2019 Tijdens het congres ‘samen leren en werken op het grensgebied van school en praktijk’ deelde project Social Labs de eerste bevindingen vanuit het crosscase onderzoek. Alle bezoekers ontvingen een flyer met daarin de eerste bevindingen van dit onderzoek. Ook aan jullie willen we alvast de highlights presenteren. Zoals benoemd in […]

9 t/m 14 april 2019

Tijdens het congres ‘samen leren en werken op het grensgebied van school en praktijk’ deelde project Social Labs de eerste bevindingen vanuit het crosscase onderzoek. Alle bezoekers ontvingen een flyer met daarin de eerste bevindingen van dit onderzoek. Ook aan jullie willen we alvast de highlights presenteren.

Zoals benoemd in de blog van week 65, zijn de bevindingen van de crosscase analyse verwoord in 5 kernthema’s (zie tabel). Dat zijn inzichten over de factoren die van invloed zijn bij het ontwerpen en implementeren van Social Labs. In de data van de casestudies komen deze thema’s terug. Veelal benoemd als succesfactor en soms als ontwikkelpunt, wat mede aangeeft dat het een kernthema is.

Eigenaarschap Eigenaarschap uit zich onder meer in keuzevrijheid, diversiteit van vraagstukken, autonomie en zelfsturing.

 

Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid uit zich onder meer in gedeelde normen en waarden voor alle actoren, iedereen is onderdeel van het team, iedereen is lerende en het alleenrecht (van de expert of de beoordelaar) wordt losgelaten; rollen zijn hybride.

 

Sociale kenniscreatie

in actie

Sociale kenniscreatie in actie uit zich onder meer in leren door doen, collectief leren, kenniscreatie en informeel leren.
Boundary crossing Boundary crossing uit zich onder meer in de activiteiten die mensen ondernemen om grenzen te overstijgen, in grensoverstijgend samenwerken en in (nieuwe) praktijken die ontstaan op het grensgebied van school en werk.
Authenticiteit

 

Authenticiteit uit zich onder meer in de echtheid van vraagstukken (het gaat niet om simulaties of door school verzonnen opdrachten), in ervaring opdoen in de authentieke context en in de voorbereiding op het beroep.

 

Door gebruik te maken van de ontwerpprincipes van Zitter (2010) en van Zitter en Hoeve (2011), zijn er concrete aanbevelingen ontstaan die van belang zijn bij het ontwerpen van een hybride leeromgeving. De aanbevelingen bij een thema zijn geordend op basis van deze principes. Hieronder volgt een voorbeeld voor sociale kenniscreatie in actie.

 

  Sociale kenniscreatie in actie
Artefacten Er zijn tools beschikbaar die de feedbackcultuur steunen.
Rollen Docenten faciliteren reflectie.

Studenten werken samen.

Ruimte De fysieke locatie maakt praktijk- of werkplekleren mogelijk.
Tijd Op gezette tijden vinden intervisiemomenten plaats.

 

Dit is slechts een van de 5 kernthema’s. Benieuwd naar meer? Bekijk dan onze flyer! Fontys Social Labs flyer crosscase analyse

Project Social Labs werkt de komende maand aan een nadere vertaalslag naar de praktijk. We ontwikkelen dan tools die ondersteunen bij een succesvol ontwerp van Social Labs. Die vertaalslag draagt bij aan borging. Wordt vervolgd!

 

Referenties

Zitter, I. (2010). Designing for learning: Studying learning environments in higher professional education from a design perspective (Doctoral dissertation). Utrecht: Utrecht University.

Zitter, I. & Hoeve, A. (2011). Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het    Beroepsonderwijs, Analyse > 2.1. Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *