Week 65: Crosscase analyse

11 t/m 17 maart 2019 Deze week was een belangrijke week. De vijf caseverslagen waaraan in de afgelopen weken is gewerkt, zijn ter membercheck voorgelegd aan de coördinatoren van de labs. De laatste puntjes op de i zijn gezet. Dinsdag heeft het projectteam de cases crosscase geanalyseerd.   Dat is als volgt in het werk […]

11 t/m 17 maart 2019

Deze week was een belangrijke week. De vijf caseverslagen waaraan in de afgelopen weken is gewerkt, zijn ter membercheck voorgelegd aan de coördinatoren van de labs. De laatste puntjes op de i zijn gezet. Dinsdag heeft het projectteam de cases crosscase geanalyseerd.

 

Dat is als volgt in het werk gegaan:

De data-analyse vond plaats door per lab data te labelen, coderen en categoriseren. Vervolgens is inductief gezocht naar patronen in de data om de data te kunnen reduceren tot enkele centrale thema’s die voor dat lab van toepassing waren (Braun & Clarke, 2006). Per casestudie werden de resultaten verwerkt in een caseverslag.

Vervolgens vond een crosscase-analyse plaats via een het kritisch-creatieve hermeneutisch analyse (van Lieshout & Cardiff, 2011). Dit is een cyclisch en collaboratief analyseproces gebruikmakend van creativiteit en dialoog, waardoor verschillende soorten kennis en perspectieven samengevoegd en geïntegreerd worden. Door op deze wijze de resultaten van de onderzochte cases met elkaar in relatie te brengen ontstonden inzichten over de factoren die van invloed zijn bij het ontwerpen en implementeren van Social Labs. Deze werden verwoord in 5 kernthema’s. Door deze inzichten tot slot te relateren aan theoretische inzichten werd diepere betekenis gegeven aan de kernthema’s en ontstond een beter begrip over welke factoren van belang zijn voor het succesvol ontwerpen en implementeren van Social Labs.

 

Op donderdag zijn we in dialoog gegaan met de coördinatoren van de labs die we als casestudies hebben onderzocht. Dit om samen terug te blikken op het proces, om met elkaar conclusies te trekken over de gemene deler en verschillen en om met elkaar afspraken te kijken over wat te doen met de aanbevelingen. Met welke adviezen vanuit het onderzoek ga jij als coördinator de komende tijd aan de slag? Op 23 mei hebben we met hen een vervolgsessie om terug te blikken op de gezette ontwikkelstappen.

 

Referenties zijn:

Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in   Psychology, 3 (2). pp. 77-101.

 

Van Lieshout, F. & Cardiff, S. (2011). Dancing outside the ballroom: Innovative ways of analysing data with practitioners as co-researchers. In J. Higgs, A. Titchen, H. D. & B. D. (Eds.), Creative Spaces for Qualitative Researching: Living Research (pp. 223-234). Rotterdam: Sense Publishers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *