Week 6: Matrix sessie

Eindelijk zijn we samengekomen! Samen met collega’s die hebben gereageerd op de oproep ‘Alle social labs verzamelen!’ gingen we actief aan de slag rondom de vraag: Wat zou jij graag willen laten zien van jouw lab? Waarop wil je vindbaar zijn? Donderdag 12 oktober. Van 16.00  tot 18.00 uur Fire & Wire ruimte, gebouw R1, […]

Eindelijk zijn we samengekomen! Samen met collega’s die hebben gereageerd op de oproep ‘Alle social labs verzamelen!’ gingen we actief aan de slag rondom de vraag: Wat zou jij graag willen laten zien van jouw lab? Waarop wil je vindbaar zijn?

Donderdag 12 oktober.
Van 16.00  tot 18.00 uur
Fire & Wire ruimte, gebouw R1, Eindhoven.

Gefaciliteerd door: Peter Biekens van FED en ikzelf (Maria Custers) à la Design Thinking.

Het doel van de matrixsessie

Het idee is de komende maanden tegelijkertijd meer kennis op te doen over, als bekendheid te genereren voor alle Social Labs binnen Fontys. Daar willen we o.a. invulling aan geven door te bouwen aan een website, à la Booking.com, waarop ieder Fontys Social Lab zich kan presenteren. Er is grote diversiteit in online vindbaarheid. Als projectteam zijn wij op zoek naar hoe we deze website op een voor labs zinvolle manier kunnen invullen. Naast algemene kenmerken (zoals locatie/instituut/thematiek/werkveldpartners) gaat het dus om: Wat willen labs graag van hun initiatief laten zien? Waarop wil je vindbaar zijn? Voor welke kenmerken van jouw lab zou je aandacht willen vragen?

Hoe is het gegaan?

Samen met 11 enthousiaste collega’s (initiatiefnemers of docenten) en 2 betrokken studenten zijn we de sessie gestart. Dat begon met een check-in waarin iedereen een mooie ervaring deelde met lab-onderwijs. Vervolgens volgden een serie pitches aan de hand van zelf gemaakte visualisaties van de verschillende labs. Terwijl we luisterden naar elkaars pitches, noteerde iedereen kenmerkende elementen op post-its. Die werden na iedere pitch kort gedeeld en uitgevraagd. Zo ontstond gezamenlijke taal en werden al voorzichtige conclusies getrokken: “Oh, multilevel, dat doen wij ook!”, “Verdienmodel is een terugkerend punt van discussie” en “Talentgericht werken wordt op verschillende manieren geïntegreerd”.

Een volgende stap was het samenbrengen van alle kenmerken die per lab werden genoemd. Deelnemers van de sessie maakten hiervoor samen een matrix. In deze matrix stonden in de eerste kolom alle kenmerken. Dat wierp al betekenisvolle vragen op: “Noemen we het ‘bedrijven’ of ‘werkveld’, want binnen het domein educatie werken we met scholen. In het woord ‘bedrijven’ herkennen we ons dan niet.” Toen overeenstemming ontstond over taal, kwam de volgende stap.  Aankruisen wat van deze waslijst allemaal van toepassing is op jouw labomgeving. De allerlaatste stap was dat weer te prioriteren: Wat is het meest kenmerkend?

In de check-out hoorden we de volgende woorden terug: “Energiek!”, “Inspirerend!” …. En “Ja, precies!”. Zo samen kennis bouwen, vinden wij heel leuk en nuttig om te doen. Onderzoek is niet iets voor in achterkamertjes!

matrix-sessie-bijeenkomst-uitkomst

Bekijk de video van de sessie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *