Week 54: Social Labs Stakeholder Community in Tilburg

26 november t/m 2 december 2018 Op 30 november kwam de Social Labs stakeholder community bij elkaar in het Deprez gebouw in Tilburg. Daar waren zij te gast bij Condor, het alternatieve journalistiek programma van Fontys. Iedere acht weken treffen de Social Labs stakeholders elkaar, steeds in een andere lab. Daar maken zij kennis met […]

26 november t/m 2 december 2018

Op 30 november kwam de Social Labs stakeholder community bij elkaar in het Deprez gebouw in Tilburg. Daar waren zij te gast bij Condor, het alternatieve journalistiek programma van Fontys. Iedere acht weken treffen de Social Labs stakeholders elkaar, steeds in een andere lab. Daar maken zij kennis met de werkpraktijken van een collega-lab én delen zij kennis met elkaar. Dit initiatief is in de start van project Social Labs geïnitieerd door Project Social Labs in samenwerking met iFontys. De bedoelding is om een reizende community of practice te vormen die zich bekommert om en bijdraagt aan verdere professionalisering en inbedding van hybride leeromgevingen in onze Fontys onderwijspraktijk.

Tijdens deze 8-wekelijkse sessies is er steeds een harde kern aanwezig, bestaande uit coördinatoren van labs die echt verder willen met grensoverstijgend samenwerken. Omdat we allemaal weten dat het door de drukte, geografische versnippering en roostering van onze onderwijspraktijk soms moeilijk is om bij elkaar te komen, wordt die harde kern aangevuld met een steeds wisselend gezelschap. Het gaat hier altijd om mensen die er belang bij hebben ons hybride onderwijs te verbeteren, direct (als coördinator of coach van een lab) of indirect (als lector, docent-onderzoeker, beleidsmedewerker of ondersteunende dienst).

Ook dit keer hadden we weer een mooie opkomst. Roy Mevissen, aanjager van Condor, heeft verteld over de opzet en werkwijze van Condor. Vragen vanuit de doelgroep gingen met name in op het ‘venijnige vraagstuk’, een thema dat zeer centraal staat in het ontwerp van Condor. Dit heeft te maken met de SEAL-methodiek die als ‘onderlegger’ is gebruikt voor het ontwerp van dit lab, waarin authentieke complexe vraagstukken de backbone vormen. Die methode is geïnspireerd op onderwijspraktijken in Finland, later ontwikkeld door iFontys en inmiddels al bij meerdere labs als inspiratie gebruikt voor het ontwerp, waaronder bij het Data Driven Business Lab (DDBL). Een whitepaper vind je hier: Whitepaper SEAL.

Algemeen geluid tijdens deze Social Labs stakeholder community was dat het randvoorwaardelijk wel goed moet zitten, willen Social Labs zich duurzaam kunnen nestelen in onze major onderwijscontext. Bijna alle coördinatoren en betrokken coaches, veelal tevens de ontwerpers van deze labs, geven aan dat grensoverstijgend samenwerken iets is wat je zelf kunt initiëren, maar wil je het echt borgen, dan verlangt dat steun en soms ook een herstructurering van Fontys als geheel. Dat deze steun zeker voor deze pioniers lang op zich laat wachten, is een algemeen gedragen zorg. Die steun kan tot uiting komen in facilitering van coachingstrajecten voor de omscholing van docenten, in hulp bij het uitdragen van communicatie-uitingen, in systemen die zich ook lenen voor grensoverstijgende samenwerking, in juridische steun bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, maar heel vaak ook gewoon in euro’s, zodat de investeringen kunnen worden gedaan die nodig zijn om dit soort onderwijsinitatieven langere tijd in de lucht te houden. Deze zorg leeft enorm onder de doelgroep en heeft daarom ook tot vrij heftige discussies geleid. Als follow-up is via ProjectCampus een lijst aangemaakt met urgente randvoorwaarden die ieder lid van de stakeholder community kan aanvullen. Zo hopen we samen te komen tot een overzicht waarmee we de boer op kunnen. De frustraties van nu zijn daarmee niet opgelost, maar hopelijk leidt dit wél zo snel mogelijk voor verbeteringen waar alle hybride leeromgevingen bij gebaat zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *