Week 50: Learning Society Dag

29 oktober t/m 4 november 2018 Op 1 november waren we te gast bij de ‘Learning Society Dag’, oftewel LSD J. Fontys investeert sterk in het zwaartepunt ‘TEC for Society’, waarover wij in eerdere blogs ook al schreven. Fontys heeft als ambitie zich samen met het werkveld te profileren als partner in kennisontwikkeling en professionalisering. […]

29 oktober t/m 4 november 2018

Op 1 november waren we te gast bij de ‘Learning Society Dag’, oftewel LSD J. Fontys investeert sterk in het zwaartepunt ‘TEC for Society’, waarover wij in eerdere blogs ook al schreven. Fontys heeft als ambitie zich samen met het werkveld te profileren als partner in kennisontwikkeling en professionalisering. Binnen het zwaartepunt zijn vijf onderzoeksthema’s onderscheiden. Learning Society is er daar één van. In dit thema staat de ontwikkeling van future skills van professionals in innovatieve leer- werkomgevingen centraal. De onderzoeksthema’s zijn in de opstartfase. Project Social Labs richt zich al langer op kennisontwikkeling – en circulatie rondom innovatieve leeromgevingen, meer specifiek: hybride leeromgevingen.

Op donderdag 1 november, van 13.30 tot 17.30 uur vond de eerste ‘Learning Society dag’ plaats. Dit is de opvolger van de jaarlijkse bijeenkomst voor lectoraten die door de lectoraten binnen domein Educatie georganiseerd werd. De bijeenkomst was bedoeld voor kenniskringleden en andere docent-onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het thema. Tijdens deze bijeenkomst willen we elkaar leren kennen, kennis delen en ideeën uitwisselen. Natuurlijk kon project Social Labs daarbij niet ontbreken.

Eén van de workshops die middag is gegeven door Maria Custers, projectmanager Social Labs. Ze heeft de sessie benut om collega’s te informeren over de uitkomsten van Social Labs onderzoek tot dusver, maar ook om kennis op te halen over wensen t.a.v. de toolkit die volop in ontwikkeling is.

We willen als projectgroep namelijk graag de inzichten die wij opdoen laagdrempelig terugkoppelen aan het brede publiek. Een toolkit, met handige tips/inzichten/werkvormen en andere hands-on content is nuttig voor professionals die rondlopen met het idee een hybride samenwerkingsverband te starten, maar ook voor collega’s die toe zijn aan doorontwikkeling van hun lab.

Tijdens de sessie hebben we geïnventariseerd wat wensen zouden zijn vanuit mensen die graag zo’n omgeving zouden starten. Dat leverde waardevolle aanknopingspunten op die we meenemen in de doorontwikkeling.

Voorbeelden van wensen zijn:

 • Filmpjes en schema’s over wat wel en niet te doen, gebaseerd op het onderzoek.
 • Draaiboeken en checklijsten voor de verschillende fasen van social lab ontwikkeling.
 • Een gevalideerd keuzemenu van wat werkt, wanneer en hoe.
 • Mogelijkheden om advies te vragen aan collega’s met ervaring.
 • Hands-on tips, bijv.: facilitering (kosten/roostering/middelen), aanpak richting stakeholders.
 • Instructies voor hoe je commitment kunt creëren.
 • Voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten.
 • Een stappenplan of procesbeschrijving.
 • Overzicht van waardevolle netwerken of bijeenkomsten waar je bij aan kunt sluiten voor kennisuitwisseling.
 • Best-practice filmpjes waarin een coördinator iets vertelt.
 • Overtuiging van waarom social labs werken (en wanneer) maar vooral wat ze op kunnen leveren, evidence informed.
 • Hulp/check bij wie potentiële stakeholders voor samenwerking zouden kunnen zijn.
 • Geïnteresseerden met een lab zouden hun initiatieven moeten kunnen ‘ranken’: op welke punten men al wel voldoet en gekoppeld hieraan een analyse van wat nog ontbreekt. Met muisknoppen.
 • Platforms en communicatiemiddelen die je kunt inzetten die elders al werken.
 • Publicaties van onderzoeken naar hybride leeromgevingen.
 • Inzicht of andere social labs met vergelijkbare thema’s bezig zijn.
 • Beschrijving van de rol van de coach met filmpje.
 • Overizicht van succes- en faalfactoren: methodes die het beste werken.
 • Uitgewerkte voorbeelden van eerdere socials labs.
 • Woord webs van studenten/coaches/betrokkenen. Wat is daarin de kern?
 • App voor stakeholders.
 • Tips voor de organisatie ervan.
 • Duidelijkheid omtrent privacy en data-management in dit soort settings.
 • Een digitale tool voor portfolio-ontwikkeling in dit soort hybride contexten.
 • Voorbeeld-doelstellingen die je zou kunnen nastreven.
 • Good practices, maar zeker ook bad practices. Wat zijn best failures en hoe leren we daarvan?
 • Tool voor het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking.
 • Overzicht van wat is al waar.
 • Contactpersonen die je kunt bevragen.
 • Voorbeeld-projectplannen.
 • Filmpjes ter inspiratie, bijv. met expertise over oe toetsing alternatief in te richten is.
 • Formats t.a.v. rollen in het lab, het rolontwerp.

Verder wordt ons de tip gegeven vooral ook veel gesprekken te blijven organiseren. Debatten en andere dialoogvormen om kennis over labs breder in de organisatie te delen. Dat werkt mooi naast of in samenhang met de tookit.

Dank voor de mooie input! We nemen het mee in de verdere ontwikkeling!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *