Week 49: Methode van dataverzameling casestudie DDBL

22 t/m 28 oktober 2018 In de afgelopen maanden zijn we volop op pad geweest om labs te bezoeken en daar casestudieonderzoek uit te voeren. Zo ook bij het Data Driven Business Lab. In deze blog zetten we uiteen hoe we de dataverzameling hebben aangepakt. Hoewel er meerdere methoden van dataverzameling zijn toegepast, lag de […]

22 t/m 28 oktober 2018

In de afgelopen maanden zijn we volop op pad geweest om labs te bezoeken en daar casestudieonderzoek uit te voeren. Zo ook bij het Data Driven Business Lab. In deze blog zetten we uiteen hoe we de dataverzameling hebben aangepakt. Hoewel er meerdere methoden van dataverzameling zijn toegepast, lag de nadruk op gesprekken. Er zijn semi-gestructureerde interviews gevoerd met:

  • Twee groepen (oud)studenten, in totaal 11 studenten.
  • Eén groep betrokken coaches, 5 coaches.
  • Persoonlijke interviews met 2 onderwijsondersteunende professionals.
  • Drie interviews met steeds andere werkveldpartners, totaal 5 partners gesproken.

Alle gesprekken zijn met toestemming opgenomen (audio) en daarna uitgewerkt in een chronologisch gespreksverslag. Deze verslagen zijn ter membercheck voorgelegd.

Van deze acht interviews, is precies de helft door twee onderzoekers samen uitgevoerd. Alle interviews zijn uitgevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde gespreksleidraden. De duur van ieder interview was ongeveer 90 minuten.

Naast de twee groepsinterviews met studenten, is er één focusgroepsgesprek geweest met vier studenten (van iedere student company één vertegenwoordiger). Ter voorbereiding van deze focusgroep hebben studenten de voorbereidende opdracht gekregen verspreid over een week tien foto’s te maken van successen en knelpunten die ze ervaren in hun lab. Aan de hand van die foto’s is het gesprek gevoerd, dat 120 minuten duurde. De focusgroep had als doel meer inzicht te krijgen in de ervaren successen, faalfactoren en verbetersuggesties, net als de interviews. Twee extra doelen zijn: 1) Inzicht te krijgen in het werken en leren in het lab door de ogen van studenten, 2) Materiaal genereren voor een afsluitende tentoonstelling die rond de jaarwisseling wordt ingezet om de resultaten uit de crosscase analyse te delen binnen Fontys. Deze foto’s worden in maart 2019 tentoongesteld. De foto bij deze blog is gemaakt door één van de studenten.

Op 21 juni 2018 heeft een sessie plaatsgevonden waarvoor 2 geïnterviewde studenten, 2 coaches, de coördinator en 2 werkveldpartners zijn uitgenodigd. In die sessie van 90 min. zijn de lossen resultaten teruggekoppeld. Dat wil zeggen: welke plus- en minpunten verschillende stakeholdergroepen hebben ervaren. De stakeholders hebben gebrainstormd over verbetersuggesties, gedefinieerd wat volgens hen goede ‘eerste stappen’ ter verbetering zijn. Dit was een opstapje naar het caseverslag, waarin we de uitkomsten van het onderzoek terugkoppelen.

Voordat het zo ver is, moeten er nog flink wat analysestappen gezet worden. Na dataverzameling komt immers data-analyse. Bovendien moeten we nog een passend format maken om inzichten overzichtelijk en boeiend te kunnen terugkoppelen aan zowel de coördinator van het lab (caseverslag) als de geïnterviewden (factsheet als samenvatting). Hier wordt volop aan gewerkt.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *